Oude nieuwsitems

Met fotochallenge bestuurders in het zonnetje zetten

DATUM: 24 november 2020

Op maandagavond 30 november organiseren we samen i.s.m. Rabobank Apeldoorn en omgeving de digitale inspiratiebijeenkomst ‘de kracht van verenigen in coronatijd’. Dit moment is tevens de start van een nieuwe fotochallenge: ‘Bijzondere bestuurders’. Hiervoor zijn Adèle Reiss en Tjeerd Lemstra geïnterviewd door de Stedendriehoek.

Lees hier het hele artikel

Meer over deze challenge volgt snel op deze website. Al een mooie foto en tekst over jouw bijzondere bestuurder? Mailen kan alvast naar info@bestuurdersacademieapeldoorn.nl

Digitale Inspiratiesessie 'De kracht van verenigen in coronatijd'

DATUM: 13 november 2020

We nodigen je van harte uit voor de digitale Inspiratiesessie ‘De kracht van verenigen in coronatijd’ op maandagavond 30 november van 19.30-21.00 uur. Op deze avond neemt Danny Meuken, procesbegeleider en dagvoorzitter bij Made2Sport, je mee in hoe je als club betrokkenheid kunt creëren en leden actief kunt blijven binden. Het wordt een interactieve avond waarin we ook de tijd nemen om met elkaar in gesprek te gaan over dit thema.

KLIK HIER OM JE DIRECT AAN TE MELDEN

Wil je meer informatie over de sessie, klik dan hier.

De avond wordt kosteloos aangeboden i.s.m. Rabobank Apeldoorn en omgeving.

Pensioen Anja Kleinendorst

DATUM: 18 september 2020

Na 44 jaar welzijnswerk in Apeldoorn neemt Anja Kleinendorst afscheid van Stimenz. Vanuit haar rol als verenigingsondersteuner heeft ze zich de afgelopen 5 jaar volop ingezet voor de Bestuurdersacademie. Bescheiden vertelt ze: “Ik ben plaatsvervangend trots op de Bestuurdersacademie. Plaatsvervangend omdat het de trainers en de kerngroepleden zijn die de BA vorm en inhoud geven. Geweldig dat er trainers zijn uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven en onderwijs die hun kennis en kunde onbezoldigd willen delen met de vrijwilligers. Als kers op de taart heb ik zelf ook het een en ander van de trainingen geleerd.”

Niet alleen voor de Bestuurdersacademie zette Anja zich in om trainingen en bijeenkomsten te faciliteren, ook voor de Vrijwilligersacademie (soortgelijk, maar dan voor alle vrijwilligers) en voor de Werkgroep Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers die werken met mensen met een beperking. “Deskundigheidsbevordering is belangrijk. Het komt niet alleen ten goede aan de organisatie waar de vrijwilliger actief is maar het is ook een vorm van erkenning van de relevantie van de inzet van de vrijwilliger. Het was voor mij een van de kerntaken waar ik me mee bezig hield.”

We zullen de gedrevenheid, het netwerk en immer goed humeur van Anja zeker gaan missen. En dat ze het werk en activiteiten van de Bestuurdersacademie gaat missen blijkt uit haar eigen woorden: “De inspiratie-avonden waren niet alleen inspirerend voor de deelnemers maar ook voor mij zelf als professional. Daarnaast gaf het de mogelijkheid om veel bestuurders uit diverse sectoren te ontmoeten. Elke vereniging zou gebruik moeten maken voor zijn ontwikkeling als sterke organisatie van de trainingen, workshops en inspiratieavonden van de BA.”

Gekscherend hebben we Anja nog gevraagd om zelf als vrijwilliger betrokken te blijven. Terecht geeft ze aan eerst te gaan leren vervelen alvorens vrijwilligerstaken op te gaan pakken. Ook vanaf deze plek willen we Anja van harte bedanken voor haar inzet en zien haar graag terug bij één van de trainingen of bijeenkomsten.

hulp vc walterbosch bij website bestuurdersacademie

DATUM: 16 september 2020

Het is al even geleden dat deze website is gelanceerd. In januari 2020 om precies te zijn. En dat heeft nooit zo mooi kunnen worden zonder de vrijwillige hulp van scholieren van VC Walterbosch en hun docent Arnold Dubbelman. Zeker in de eindfase heeft Arnold zelf er nog heel wat uurtjes in gestoken. “Het is ook mijn hobby”, zo geeft hij zelf aan. Nou, daar zijn we heel blij mee.

Wij willen ook op deze plek Arnold en de betrokken scholieren heel hartelijk bedanken. Tjeerd heeft dit onlangs fysiek gedaan, met een kleine attentie.

Trainingen in het najaar deels digitaal

DATUM: 14 september 2020

We gaan weer van start met het aanbieden van trainingen. Deels worden deze digitaal aangeboden. Om verenigingen en stichtingen tegemoet te komen bieden we tot nader order de trainingen ook zonder kosten aan.

Bekijk het activiteitenoverzicht voor meer informatie over de trainingen en om je aan te melden voor de trainingen van de Bestuurdersacademie:
– Sponsoring nieuwe stijl
– Vrijwilligersbeleid
– Krachtig Besturen

Naast ons eigen aanbod blijven we ook het (digitale) aanbod van andere partijen onder de aandacht brengen. Zo organiseert NOC*NSF tijdens de Nationale Sportweek (18 t/ 27 september) gratis webinars. Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

webinars voor sportaanbieders

DATUM: 9 juni 2020

Namens de gezamenlijke sportbonden, NOC*NSF en NL Actief worden eind juni en begin juli drie interessante webinars landelijk meerdere malen aangeboden. Ben je geïnteresseerd, dan is er vast een datum dat het jou schikt. Klik op de webinar naar jouw keuze voor de uitnodiging met meer informatie en om je gratis aan te melden.

Webinar Communiceren, juist nu Maar hoe
Webinar Financieel gezond de crisis door
Webinar Ledenbinding, nu we elkaar op de club niet kunnen ontmoeten

online bijeenkomsten voor verenigingen en stichtingen

DATUM: 15 mei 2020

Trainingen, de Inspiratieavond en andere bijeenkomsten, ze gaan allemaal voorlopig niet door. Als Bestuurdersacademie bieden we graag online een training/webinar aan. Lees je dit en heb je een onderwerp/thema waar je meer over wilt weten, mail of bel ons dan!

In de tussentijd informeren we je over online bijeenkomsten/webinars die de komende tijd al worden georganiseerd. Op korte termijn al!

Sportkompas Brummen
Maandag 18 mei, 19.30-20.30u: Online Sportcafé Sportkompas (Brummen) met als thema ‘Lichamelijke en seksuele integriteit’. Meer info vind je hier en klik hier voor de link naar de online bijeenkomst (YouTube).

Rabobank Apeldoorn e.o. i.s.m. NOC*NSF
Rabobank Apeldoorn e.o. organiseert een drietal webinars. Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

– Woensdag 20 mei, 20.00-21.30u: Webinar ‘Communiceren, juist nu! Maar hoe?’
– Maandag 25 mei, 20.00-21.30u: Webinar ‘Ledenbinding, nu we elkaar op de club niet kunnen ontmoeten’
– Maandag 25 mei, 20.00-21.30uL Webinar ‘Financieel gezond de crisis door’

ALGEMENE RICHTLIJNEN UITBRAAK CORONA-VIRUS

DATUM: 17 maart 2020

Bestuurdersacademie Apeldoorn is een initiatief van Apeldoorn Pakt Aan (onderdeel Stimenz) en Vereniging Sportraad Apeldoorn. Wij hanteren de richtlijnen die worden gesteld door Apeldoorn Pakt Aan/Stimenz.

De richtlijnen komen er voor de Bestuurdersacademie op neer dat onze dienstverlening in de basis overeind blijft maar zich beperkt tot bereikbaarheid via telefoon of mail. Alle trainingen en bijeenkomsten die tot en met 6 april zouden worden georganiseerd komen te vervallen. Enkele bijeenkomsten van na die tijd zijn ook komen te vervallen. Bijeenkomsten worden op een later tijdstip alsnog aangeboden.

Deelnemers die zich al hebben aangemeld zijn allen geïnformeerd. Heb je vragen, neem dan telefonisch of via mail contact met ons op.

UPDATE 2 APRIL 2020:
Inmiddels zijn alle bijeenkomsten van het voorjaar afgelast. Bijeenkomsten worden zoveel mogelijk verplaatst. Klik hier voor het actuele aanbod.

UPDATE 22 APRIL 2020:
We richten ons met het aanbod op najaar 2020. Het aanbod zal de komende tijd concreet worden. Hou hiervoor het aanbod in de gaten. Heb je voor die tijd vragen, neem contact met ons op.

netwerkborrel

DATUM: 10 februari 2020

Bestuurdersacademie Apeldoorn trapte het seizoen 2020 dit jaar voor het eerst af met een netwerkborrel. Onder het genot van een hapje en drankje werd in gemoedelijke sfeer bijgepraat, werd afscheid genomen en lichtte Adèle Reiss en Tjeerd Lemstra het één en ander toe over de campagne en website.

Afscheid werd genomen van trouwgedienden Gert Boonen, Mark Ratelband en Hans Romkema, allen lid van de kerngroep van de Bestuurdersacademie. Gert al bijna vanaf de start (2011), Mark en Hans een aantal jaren. Ook vanaf deze plek willen we hen nog van harte bedanken voor kun bijdrage.

Naast de jaarlijkse activiteiten (trainingen en bijeenkomsten, zie ‘Activiteiten’ voor het huidige aanbod), zal dit jaar ook worden gestart met een campagne om bewoners van Apeldoorn te laten zien hoe leuk het is om in een (vrijwillig) bestuur zitting te nemen. Kirsten Regtop, voorzitter van Stichting Samenspraak Apeldoorn, gaf in een mooi betoog aan wat het haar heeft gebracht om op relatief jonge leeftijd al onderdeel uit te maken van een vrijwillig bestuur. En passant aangevend dat ook haar stichting nog op zoek is naar een bestuurslid. Precies dit slimmigheidje geleerd als bestuurder.

Iedere aanwezige, niet geheel toevallig een brok aan ervaren bestuurders, ontving bij binnenkomst een kaartje met één vraag. Onderstaand de antwoorden.

Wat zou jij willen doen in een bestuur?

 • Vernieuwen! Out of the box denken en doen. Kijk en luister naar je achterban. Verbinden!
 • Richting geven. Prikkelen. Inspireren.

Wie is de bekendste bestuurder van Apeldoorn?

 • Chris Schouten (PvdA)

Wat kun je bereiken als bestuurder?

 • Meer samenwerking door als persoon en vereniging je open te stellen voor andere verenigingen.
 • Je plezier overbrengen op anderen.
 • Je kennis delen.
 • Je vaardigheden delen.
 • Enthousiasmeren en structureren.
 • Dat de vrijwilligers kunnen doen waar ze voor komen.
 • Een netwerk opbouwen.
 • Sponsoren krijgen.
 • Lopende zaken regelen.
 • Nieuwe dingen uitzetten.
 • Aanspreekpunt zijn.
 • Gezonde financiële basis bieden.

5. Kun je plezier maken als bestuurder?

 • Moeilijk. Meestal zijn de problemen die besproken worden vaak moeilijke beslissingen.
 • Je moet plezier hebben. Samenwerken vereist een goede sfeer waarin mensen elkaar vertrouwen.

6. Wat heb je er voor jezelf aan om te besturen?

 • Geeft energie.
 • Contacten.
 • Maatschappelijke thema’s.
 • Kennis vergroten van de ander en van jezelf.
 • Netwerk.
 • ‘Goed gevoel’.
 • Sociaal burgerschap.
 • Leren luisteren.
 • Beter communiceren.
 • Kennis verrijking.

7. Welke kwaliteit vind je de belangrijkste voor een bestuurder?

 • Het belang van de leden voorop stellen en zorgen voor verbinding.

8. Wat houd je tegen om bestuurder te worden?

 • Tijd.
 • Helemaal niet van toepassing. Doe al bestuurswerk vanaf mijn 19e met als start het oprichten van een vereniging die nog steeds bestaat. En nu op mijn 68e nog steeds met veel plezier bestuurslid van 2 verenigingen.

9. Met wie zou je graag in een bestuur willen zitten?

 • Met een voorzitter met humor, een kritisch figuur, een ethisch en rustig iemand en een super secretaris.
 • Democratische bestuurders die ruimte bieden voor andere inzichten.

10. Voor welk belang zou jij in een bestuur willen zitten?

 • Maatschappelijk belang (de goede zaak).
 • Samen verantwoordelijkheid nemen.
 • Sociale thema’s.

11. Hoe leuk is het denk je om invloed te kunnen uitoefenen als bestuurder?

 • Leuk en betekenisvol, maar ook lastig gezien de diverse vraagstukken binnen de vereniging.

12. Is besturen nog van deze tijd? Zo nee, wat is dan het alternatief?

 • Mensen motiveren is heel moeilijk. Sturen is belangrijk. Besturen is van deze tijd. Mensen zoeken visie, waarden. Vandaar ben ik graag in het bestuur.

Netwerkborrel bij heerlijk lokaal

DATUM: 31 januari 2020

Op donderdag 6 februari, 17.30u starten we een nieuw seizoen Bestuurdersacademie en dat doen we dit jaar proostend. Samen met (voormalig) deelnemers van de afgelopen jaren, trainers, andere deskundigen/betrokkenen en leden van de organisatie.

Tijdens de borrel nemen we afscheid van een aantal trouwgedienden en kijken we vooruit met speciale aandacht voor onze nieuwe website en de campagne die we gaan starten. Met de campagne, momenteel nog in de ontwikkelfase, willen we de bewoners van Apeldoorn laten zien hoe leuk het is om in een (vrijwillig) bestuur zitting te nemen. Wat je hiermee kunt bereiken, dat je plezier kunt maken, invloed kan uitoefenen en meer. Klik hier voor meer info en om je aan te melden.

Voorjaarsaanbod 2020

DATUM: 28 januari 2020

Heb jij ze al gezien, de nieuwe visitekaartjes met het voorjaarsaanbod? Al te vinden op veel plekken in Apeldoorn. Neem het kaartje mee. Hierop vind je het actuele aanbod en onze gegevens (waaronder deze vernieuwde website). Volg één van de trainingen of bijeenkomsten en kom in contact met medebestuurders en andere geïnteresseerden. Bijvoorbeeld tijdens de Special Kascommissie op maandag 17 februari bij Boon Accountants.

Blik op het najaarsaanbod 2019

DATUM: 15 november 2019

In september heeft Marc Ankersmid het najaarsaanbod afgetrapt met de training PR & Communicatie. Voor de tiende keer alweer! Met 16 deelnemers weer een goede opkomst en een zeer positieve feedback. Vervolgens werd eind oktober de workshop ‘4 inzichten voor sportbestuurders’ gegeven met ook een mooie opkomst en een interactieve avond die door enthousiasme nog best uitliep. In de week van 4 november startten twee trainingen: Presenteren kun je leren met Miriam Trommelen voor het eerst bij de Bestuurdersacademie als trainer actief en een dag later Krachtig Besturen met Frank Hoes.

Op de foto: Klaar voor de training Presenteren kun je leren.

Proeverij 2019

DATUM: 14 oktober 2019

De Proeverij is de jaarlijkse markt voor vrijwilligerswerk in Apeldoorn. Wij stonden daar niet zozeer om vrijwilligers te werven, maar wel om ons aanbod te delen. En dit jaar met nóg een missie! Bezoekers werd gevraagd aan ons rad van avontuur te draaien. Het nummer waar het rad op uitkwam correspondeerde met een vraag over besturen. Bekijk hier de vragen en antwoorden.

1. Wie is jouw favoriete bestuurder?

 • Iemand die met je meedenkt; samenwerken.
 • Iemand die oprecht open staat voor de mening/inzicht/ervaring van anderen. Zonder verborgen agenda. – Vraag aangepast naar ‘Hoe is jouw favoriete bestuurder?’
 • Politie. – Jongen van 8 jaar.
 • Trump veroorzaakt chaos en het zijn goede mensen die daar tegenop kunnen.

2. Wat zou jij willen doen in een bestuur?

 • Het bestuurlijk proces moderniseren. Sneller, minder vergaderen, meer op afstand.
 • Alle punten die spelen in kaart brengen.
 • Willen voorzitten. Lijnen kunnen uitzetten. Stimuleren van de staf.
 • Samen tot overeenstemming komen.

3. Wie is de bekendste bestuurder van Apeldoorn?

 • De Burgemeester en Arjin Jans (Foenix).
 • Paul Blokhuis, heeft WMO aardig op de kaart gezet.
 • Simon Boon, zeer actief op vele fronten.
 • Burgemeester.

4. Wat kun je bereiken als bestuurder?

 • Een goede bestuurder kan de intrinsieke waarden van een groep naar boven halen. Daarmee bereik je een bezielde groep mensen en een betere wereld.
 • Dat je zorgt dat dingen beter gaan. – Meisje van ongeveer 10 jaar.
 • Voortbestaan en ontwikkelen van de toekomst van een organisatie.
 • Informatie delen.
 • Bijdragen aan dat wat jij belangrijk vindt en persoonlijke groei.

5. Kun je plezier maken als bestuurder?

 • Geen idee. Nooit in een bestuur gezeten.
 • Zeker! Het is altijd leuk om voor een goede zaak te ‘vechten’.
 • Besluiten nemen waar iedereen toch het gevoel bij heeft, dat het de goede kant op gaat. Goede sfeer.

6. Wat heb je er voor jezelf aan om te besturen?

 • Ervaring opdoen. Dienstbaar zijn. Ideeën proberen te verwerkelijken.

7. Welke kwaliteit vind je de belangrijkste voor een bestuurder?

 • Doorzettingsvermogen en interesse in medemens.
 • Humor, positief, kennis, kennis nemen van oprechtheid.

8. Wat houd je tegen om bestuurder te worden?

 • De kwaliteiten die je hebt zo inzetten dat het bedrijf er ook echt wat aan heeft.
 • Al in bestuur voor kerkgenootschap. Behoefte aan training voor secretaris!
 • Tijd, waarbij?, onbekende (taakomvatting), eng (nieuw), verantwoordelijkheid.
 • Al 40 jaar leidinggevende functie gehad. Nu even niet meer. Ben wel secretaris van vereniging.

9. Met wie zou je graag in een bestuur willen zitten?

 • Met jonge en oude mensen die bevlogen zijn om hun vereniging te laten draaien in die er wat werk voor willen doen.
 • Met mannen die zelfverzekerd zijn. Niet arrogant, maar een duidelijk doel hebben.

10. Voor welk belang zou jij in een bestuur willen zitten?

 • Sociaal belang dat interactie tussen bevolkingsgroepen vergroot.
 • Algemeen belang van de organisatie nu en in de toekomst. Versterken en uitbreiden als het kan.
 • Gemeenschappelijk belang voor cultuur. Overdracht van kennis.
 • Mensen laten genieten in de natuur.

11. Hoe leuk is het denk je om invloed te kunnen uitoefenen als bestuurder?

 • Heel leuk en zinvol.
 • Ik weet niet of ’t zo leuk is. Maar nodig/van belang wel. De kunst/uitdaging op welke manier je dit doet.
 • Leider.
 • Het geeft voor jezelf en de organisatie meerwaarde als het doel wordt bereikt.
 • Je kunt je eigen kwaliteiten en inzichten kwijt; samen met anderen het beste resultaat neerzetten.
 • Geeft voldoening!

12. Is besturen nog van deze tijd? Zo nee, wat is dan het alternatief?

 • Ja, met structuur en begrenzing weten mensen wat ze kunnen doen en vinden dat nog leuk ook.
 • Helpt als er iets mis gaat in de club. Of ideeën bedenken. Zorgen dat mensen netjes spelen. – Meisje van ongeveer 12 jaar.
 • Ja, zelfs een gezin kan niet zonder besturing.

Terugblik inspiratieavond 'De kracht van verenigen'

Datum: 15 april 2019

Vertegenwoordigers van verenigingen en stichtingen kwamen vorige week samen om na te denken over ‘De kracht van verenigen’. Het instituut vereniging blijft ook bij nieuwe generaties wel bestaan, maar gaat het wel op zijn eigen manier doen. Het is nu tijd om hiervoor stappen te zetten.

Op 15 april werden 90 bestuurders van verenigingen en stichtingen in het tijdelijke Stadhuis van de gemeente Apeldoorn uitgedaagd om zich zowel naar binnen áls naar buiten toe meer te gaan verenigen. Berend Rubingh, verandermanager, initiatiefnemer van Back2Basics en deskundige als het gaat om verenigen, inspireerde de deelnemers op het gebied van modern besturen. Bestuurdersacademie Apeldoorn (een initiatief van Apeldoorn Pakt Aan en Sportraad Apeldoorn) en Rabobank Apeldoorn en omgeving namen het initiatief tot deze avond.

Berend Rubingh heeft zich, naar eigen zeggen, de afgelopen jaren bekwaamd in een nieuw vakgebied: verenigkunde. In een tijd van toenemende online en digitale communicatie verdienen de vereniging als organisatie en het verenigingsproces, extra aandacht. Maar het is er niet makkelijker op geworden. “Misschien moet het verenigingsproces wel opnieuw uitgevonden worden”, stelt Rubingh. “Jongeren zijn daarbij essentieel!”, betoogde hij. “We moeten de jeugd betrekken, het moet op termijn hun club worden. Het instituut vereniging blijft ook bij nieuwe generaties wel bestaan, want verenigen, verbinden zit nu eenmaal in de mens. Maar de nieuwe generatie gaat het wel op zijn eigen manier doen.” “De clubcultuur is hierbij cruciaal en moet worden doorgegeven aan de nieuwe generatie”. In het algemeen moeten verenigingen terug naar de basis om in deze tijd degelijk beleid uit te stippelen. Vragen als ‘wie zijn we?’ en ‘wat willen we bereiken?’ staan daarbij centraal. Berend stelt dat goed georganiseerde verenigingen reflectief zijn op het eigen functioneren. Bij deze ‘lerende vereniging’, zoals hij ze noemt, heerst een positieve cultuur. Dat begint met de vraag, wat gaat er allemaal goed? “Haal de kracht uit je eigen vereniging om een duurzame vereniging te zijn.” Berend sloot de avond af met 5 tips: wees duidelijk, creëer moments of impact, realiseer persoonlijk contact, wees positief en zorg voor binding. Tijdens de dialoogsessies spraken de verenigingen over wat er goed gaat binnen hun club en waar ze écht trots op zijn. Ook werd gevraagd waarmee ze aan de slag willen en waarbij ze kennis of hulp kunnen gebruiken. Dit leverde mooie inzichten op van de krachten én uitdagingen binnen het verenigingsleven in de regio Apeldoorn. Voldoende aanleiding voor kennisdeling tussen de clubs en de aanwezige partijen in de toekomst.

Rubingh bracht vorig jaar het boek ‘Back2Basics: de kracht van verenigen’ uit, waarin zijn verenigkunde en zijn theorieën over verenigen in de huidige tijd aan de orde komen.

Activiteitenkalender 2019: Bestuurdersacademie, verenigingsondersteuners Sport en Rabobank Apeldoorn en omgeving
Wil je meer weten en/of aan activiteiten deelnemen om je (als bestuurder) verder te ontwikkelen voor je vereniging? Kijk dan eens op de website van Bestuurdersacademie Apeldoorn en meld je aan voor de nieuwsbrief. Voor trainingen, specials en maatwerk. De eerstvolgende activiteit is de special ‘Effectief besturen met digitale tools’. Dennis Wooning van Omnisportvereniging WSV neemt je mee in deze bestuurlijke vernieuwingsslag.

Daarnaast bieden de verenigingsondersteuners Sport in Apeldoorn (Bas Löverink en Tjeerd Lemstra) begeleiding aan waarbij zij gebruik maken van creatieve en interactieve tools. Veel thema’s die in het verhaal van Berend en tijdens de dialoogsessies naar voren kwamen sluiten hierop aan, zoals de 4 inzichten voor bestuurders, gastvrijheid en vrijwilligersbeleid. Heb je interesse, neem dan contact op met Tjeerd Lemstra, t.lemstra@Stimenz.nl, 06 – 50 45 83 65.

In het najaar organiseert Rabobank de RaboClubSupport (voormalige Rabo Clubkas Campagne). Hiermee steunt Rabobank Apeldoorn en omgeving verenigingen en stichtingen. Tijdens de RaboClubSupport verdelen ze een bedrag onder de clubs die klant zijn. Niet de bank zelf, maar de leden verdelen dit budget. Is uw verenigingen of stichting al klant? Wanneer u lid bent van Rabobank Apeldoorn en omgeving mag u meestemmen bij de RaboClubSuport. Nog geen lid en straks graag stemmen? U kunt uw lidmaatschap nu al aanvragen via www.rabobank.nl/apeldoorn.

Via het Donatiefonds steunt Rabobank eenmalige lokale projecten die de sociale, maatschappelijke, culturele en economische werk- en leefomgeving verbeteren en waarvan inwoners van de regio Apeldoorn langdurig kunnen profiteren. Zo wil Rabobank bijdragen aan het verbeteren van de welvaart en het welzijn in Apeldoorn en omgeving. Heeft u een project waarvoor u een bijdrage goed kunt gebruiken? Kijk op www.rabobank.nl/apeldoorn voor de voorwaarden en sluitingsdata voor het indienen van uw aanvraag.

de kampioenen van Nederland

DATUM: 17 december 2018

Maandag 17 december hebben we als Bestuurdersacademie Apeldoorn Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot mogen ontvangen voor een werkbezoek. De Bestuurdersacademie ondersteunt (potentiële) bestuurders al sinds 2011 door trainingen en informatiebijeenkomsten op maat aan te bieden met het unieke concept dat de lokale trainers/deskundigen belangeloos hun bijdrage leveren. Daarnaast leren de deelnemers veel van elkaar, waar kennisuitwisseling en onderlinge samenwerking ontstaat.

Hanke Bruins Slot gaf aan dat wat haar betreft vrijwilligers de kampioenen van Nederland zijn en ze hen graag zoveel mogelijk wil ontzorgen. Toekomstbestendige verenigingen zijn het grote doel. De wijze van lokale kennisdeling zoals dat in Apeldoorn gebeurt is daar een inspirerend middel voor.

Inspiratieavond 2018

DATUM: 1 maart 2018

We kijken terug op een geslaagde Inspiratieavond, welke op 21 februari in het Stadhuis werd georganiseerd. Na een opening van wethouder Ben Bloem ging spreker/trainer Frank Hoes in op bestuurlijke vernieuwing: “Stap uit de macht van de gewoonte”. Na zijn motiverende woorden met actieve inhoud gingen de deelnemers uiteen om in vijf verschillende workshops geïnspireerd te raken:

 • Digitalisering
 • Jong bestuurders scouten
 • In gesprek met jongeren
 • Creatief denken
 • In gesprek met een jonge politicus

De gehele avond was RTV Apeldoorn aanwezig en maakte de volgende reportage.