Bestuurdersacademie
Apeldoorn

Ben jij (aspirant) bestuurslid of actief in een werkgroep, commissie of een andere activiteit van een vrijwilligersorganisatie? Blijf jezelf ontwikkelen voor je vereniging of stichting en neem deel aan onze activiteiten.

aanbod najaar 2020 - voorjaar 2021

Inhoud
Waarom sponsort een bedrijf eigenlijk een vereniging? En wat heb je als vereniging te bieden? Sluit dit op elkaar aan of kun je hier goed op inspelen? Deze training laat je op een andere manier naar sponsoring kijken en ervaren! Daarnaast komen ook andere vormen van het genereren van inkomsten/relaties kort aan bod, zoals crowdfunding en fondsenwerving.

De training richt zich voornamelijk op sponsoring met vele praktische tips en oefeningen. Bij veel vraag naar advies over fondsenwerving wordt tijdens de derde avond hier extra aandacht aan gegeven.

Deze interactieve training wordt digitaal aangeboden.

Over de trainers
Deze training zal worden gegeven door Joost Leferink, business developer bij Hollander Techniek. Joost heeft vanuit zijn rol een eigentijdse kijk op sponsoring ontwikkeld welke hij graag deelt met vrijwilligers van Apeldoornse verenigingen en stichtingen.

Bij veel vraag naar advies over fondsenwerving zal Lineke Maat tijdens de laatste trainingsavond te gast zijn. Lineke heeft als zelfstandig ondernemer en directeur van Taal Doet Meer ruime ervaring met sociaal ondernemerschap, sponsoring en fondsenwerving.

Data
– Dinsdag 29 september van 19.30-21.30 uur
– Dinsdag 13 oktober van 19.30-21.30 uur
– Dinsdag 27 oktober van 19.30-21.30 uur

Digitale inloop
Een kwartier voor aanvang.

Aanmelden
Meld je aan via de website van Apeldoorn Pakt Aan (onderstaande link). Na aanmelding ontvang je automatisch per mail een bevestiging.

KLIK HIER OM JE AAN TE MELDEN

Kosten en voorwaarden
Aan deze training zijn geen kosten verbonden. We vragen je nadrukkelijk om actief deel te nemen aan de training om zo met de opgestoken kennis een bijdrage te leveren aan jouw vereniging/stichting.

Inhoud
Hoe maak je het werven en behouden van je vrijwilligers tot een succes? Wat zet je in je vrijwilligersbeleid? Wat levert vrijwilligerswerk op voor de persoon, de vereniging/stichting en samenleving? Tijdens deze training leer je onder meer zaken omtrent begeleiden en omgaan met vrijwilligers, beleid vanuit het bestuur en het opstellen van een jaarplan m.b.t. vrijwilligersbeleid.
 
Deze interactieve training wordt digitaal aangeboden.
 

Over de trainers
Rianne Burgers is Coördinator Vrijwilligerswerk bij Atlant Zorggroep en in die rol ook betrokken bij landelijke initiatieven op het gebied van vrijwilligerswerk. Tristan Steenmeijer is o.a. loopbaan en studiekeuze adviseur bij Steenhoeven. Samen hebben zij al meerdere malen de training Vrijwilligersbeleid verzorgd.

Data
– Maandag 5 oktober van 19.30-21.30 uur
– Maandag 19 oktober van 19.30-21.30 uur

Digitale inloop
Een kwartier voor aanvang.

Aanmelden
Meld je aan via de website van Apeldoorn Pakt Aan (onderstaande link). Na aanmelding ontvang je automatisch per mail een bevestiging.

KLIK HIER OM JE AAN TE MELDEN

Kosten en voorwaarden
Aan deze training zijn geen kosten verbonden. We vragen je nadrukkelijk om actief deel te nemen aan de training om zo met de opgestoken kennis een bijdrage te leveren aan jouw vereniging/stichting.

Deze training is door de gewijzigde coronamaatregelen geannuleerd.

Als bestuurder van een vereniging of stichting komt er behoorlijk wat op je af. Naast de praktische zaken van alledag wil je jouw organisatie ook toekomstbestendig maken en houden. In de training ‘Krachtig Besturen’ leer je de fijne kneepjes van het versterken van jouw bestuur en organisatie. Je leert hoe je zelf aan de basis staat van gedragen verandering en de verdere ontwikkeling van jouw bestuur of commissie.

Tijdens twee interactieve, inspirerende avonden krijg je inzicht op jouw persoonlijke bestuursstijl en leer je deze effectiever in te zetten. Er is aandacht voor persoonlijk leiderschap, veranderstrategieën, communicatie en groepsdynamica. We behandelen diverse interventie-instrumenten om ontwikkeling en verandering te initiëren. In een veilig en prettig leerklimaat worden praktijkvoorbeelden met elkaar besproken.

Over de trainer
De training wordt gegeven door Frank Hoes. Frank is trainer, coach en adviseur op het gebied van leiderschap en organisatie-ontwikkeling. Hij krijgt er werkelijk waanzinnig veel energie van wanneer hij beweging bij mensen, groepen en organisaties realiseert. Daarom zet hij zich al 15 jaar in om directeuren, bestuurders en managers in de (semi-) publieke sector te ondersteunen bij hun persoonlijke en zakelijke ontwikkeling (zie www.frankhoes.nl).

Data
– Donderdag 5 november van 19.30-22.15 uur
– Donderdag 19 november van 19.30-22.15 uur

Locatie
Zodra de locatie bekend is delen wij deze hier en aan de reeds aangemelde deelnemers.

Inloop
Een kwartier voor aanvang.

Aanmelden
Meld je aan via de website van Apeldoorn Pakt Aan (onderstaande link). Na aanmelding ontvang je automatisch per mail een bevestiging.

KLIK HIER OM JE AAN TE MELDEN

Kosten en voorwaarden
Aan deze training zijn geen kosten verbonden. We vragen je nadrukkelijk om actief deel te nemen aan de training om zo met de opgestoken kennis een bijdrage te leveren aan jouw vereniging/stichting.

Wist je dat…
Trainer Frank Hoes al sinds het begin van de Bestuurdersacademie actief is. En hij tijdens een werkbezoek van Hanke Bruins Slot (CDA) aan de Bestuurdersacademie in december 2018 een verkorte training Krachtig Besturen heeft gegeven.

In navolging op de succesvolle Inspiratieavond ‘De kracht van verenigen’ (2019) organiseren we i.s.m. Rabobank Apeldoorn e.o. een verdiepingsavond voor bestuurders, commissieleden en iedereen die geïnteresseerd is in het thema ‘De kracht van besturen’. Een avond met interactief theater waar je als lid van een vereniging of stichting en zeker als (oud) bestuurder veel van zult herkennen. En leren.

Deze Inspiratieavond zal i.v.m. het corona-virus worden verplaatst naar het voorjaar van 2021.

Een geheel nieuw aanbod is Maatwerk. Hiermee richten we ons op het ondersteunen van besturen bij het oplossen van actuele problemen. Ondersteunen kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het samenbrengen van bestuurders met soortgelijke problemen (van elkaar leren, wellicht leidend tot netwerk), of door het bemiddelen bij het inschakelen van een expert.

Interesse?
Heb je nu een specifieke vraag? Laat het vooral weten. We helpen je graag. Mail de vraag naar info@bestuurdersacademieapeldoorn.nl en we proberen binnen 2 werkdagen te reageren.

Onze andere activiteiten

Tijdens de training PR & Communicatie leer je hoe je jouw vereniging beter onder de aandacht kunt brengen van bezoekers, vrijwilligers en sponsoren. Waar staat jouw vereniging voor? Hoe formuleer je een boodschap? Ook besteden we aandacht aan het schrijven van een persbericht, omgaan met de pers en de verschillende communicatiemiddelen die je kunt inzetten. Speciale aandacht is er voor online media. Denk dan aan digitale nieuwsbrieven, websites en social media. De training bestaat voor een deel uit praktijkopdrachten die je direct in jouw vereniging kunt toepassen.

Interesse?
Deze training staat momenteel niet op de planning. De laatste keer dat de training is gegeven was in september 2019. Zou je de training in 2020 willen volgen? Stuur dan een mail met je contactgegevens naar info@bestuurdersacademieapeldoorn.nl. We zetten je op de lijst en benaderen je wanneer de training wordt georganiseerd. Voor deelname vragen we een bijdrage van €15,- p.p.

Nu een vraag?
Heb je nu een specifieke vraag? Laat het vooral weten. We helpen je graag. Mail de vraag naar info@bestuurdersacademieapeldoorn.nl en we proberen binnen 2 werkdagen te reageren.

Wist je dat…
Deze training sinds 2011 al 10 keer is aangeboden. In totaal hebben 146 personen hieraan deelgenomen, ieder jaar onder de bevlogen leiding van Marc Ankersmid van communicatiebureau Emotion.

Heb je een vrijwillige bestuursfunctie en word je geacht af en toe een groep toe te spreken? Wil je graag beter leren presenteren of wat zekerder worden wanneer je voor een groep jouw verhaal vertelt? Dan is deze training iets voor jou.

In drie avonden krijg je tips en handreikingen om beter te leren presenteren. Ook ga je zelf aan de slag om het spreken in het openbaar te oefenen en jouw zelfvertrouwen te vergroten.

Over de trainer
De training wordt gegeven door Miriam Trommelen van Communicatie Compagnie en tevens lid van de kerngroep van de Bestuurdersacademie.

Interesse?
Deze training heeft in november/december 2019 plaatsgevonden. Zou je de training in 2020 willen volgen? Stuur dan een mail met je contactgegevens naar info@bestuurdersacademieapeldoorn.nl. We zetten je op de lijst en benaderen je wanneer de training wordt georganiseerd. Voor deelname vragen we een bijdrage van €15,- p.p.

Nu een vraag?
Heb je nu een specifieke vraag? Laat het vooral weten. We helpen je graag. Mail de vraag naar info@bestuurdersacademieapeldoorn.nl en we proberen binnen 2 werkdagen te reageren.

Wist je dat…
Deze training, hoewel we Bestuurdersacademie heten, niet alleen voor bestuurders is. Ben je op een andere manier betrokken bij je stichting of vereniging en wil je jezelf trainen in presenteren? Van harte welkom!

Ben jij de penningmeester binnen de vereniging? Of ga je dit worden? Maak dan samen met collega-penningmeesters gebruik van drie verdiepingsavonden. Financiële verantwoording, de staat van baten en lasten, de statuten, de rol binnen het bestuur, de kascommissie. Dit zijn zomaar een aantal onderwerpen waar iedere penningmeester mee te maken heeft. Tijdens de training Penningmeester zal op deze en vele andere onderwerpen op een praktische wijze worden ingegaan. Tevens is er veel ruimte voor intervisie. De training is interessant voor zowel de ervaren als de beginnende (aspirant)penningmeester van iedere vereniging.


Over de trainers

De training wordt gegeven door Rianne de Wilde-Stokhof en Nina Wolfswinkel, beiden werkzaam voor Boon Accountants Belastingadviseurs. Zij putten de kennis niet alleen vanuit hun dagelijks werk, maar zeker ook vanuit de ervaring als vrijwilliger bij de eigen vereniging.

Interesse?
Zou je de training in 2020 willen volgen? Stuur dan een mail met je contactgegevens naar info@bestuurdersacademieapeldoorn.nl. We zetten je op de lijst en benaderen je wanneer de training wordt georganiseerd. Voor deelname vragen we een bijdrage van €15,- p.p.

Nu een vraag?
Heb je nu een specifieke vraag? Laat het vooral weten. We helpen je graag. Mail de vraag naar info@bestuurdersacademieapeldoorn.nl en we proberen binnen 2 werkdagen te reageren.

Wist je dat…
We ook weleens de special Kascommissie organiseren. Dit is één verdiepingsavond speciaal over de rol en taken van de kascommissie.

Als voorzitter van een vereniging of stichting heb je een veelzijdige, dynamische en soms lastige taak. Veelal ben je gevraagd voor jouw rol of uit passie op deze plaats in de organisatie terecht gekomen. Je hebt de ambitie om mooie resultaten te boeken. Tegelijkertijd wordt van je verwacht om rust en stabiliteit te brengen en de organisatie behendig te begeleiden bij interne en externe processen. Dat vraagt verschillende vaardigheden van jou. Wil je groeien in jouw rol als voorzitter? Wil je ervaringen uitwisselen met collega-voorzitters en leren van ervaren professionals? Dan is deze training iets voor jou.
 

Tijdens de training komen verschillende aspecten van het voorzitterschap aan de orde. Je werkt, gezamenlijk met de andere deelnemers, aan eigen vragen en thema’s: 
1. Als voorzitter aan de slag
2. Toekomstgericht voorzitterschap
3. Zicht houden op de voortgang
4. Inzet PR / Omgaan met crises

Over de trainer
Jan Kuipers is directeur van de Benelux-tak van FranklinCovey, een internationale trainings- en coachingsorganisatie gespecialiseerd in gedragsverandering. Tevens is hij professioneel trainer op het gebied van leiderschap en auteur van de boeken “Menskracht”, “Creëer wind mee” en “De kleine Covey”.

Interesse?
Zou je de training in 2020 willen volgen? Stuur dan een mail met je contactgegevens naar info@bestuurdersacademieapeldoorn.nl. We zetten je op de lijst en benaderen je wanneer de training wordt georganiseerd. Voor deelname vragen we een bijdrage van €15,- p.p.

Nu een vraag?
Heb je nu een specifieke vraag? Laat het vooral weten. We helpen je graag. Mail de vraag naar info@bestuurdersacademieapeldoorn.nl en we proberen binnen 2 werkdagen te reageren.

Je overweegt om secretaris te worden bij jouw vereniging of stichting, of heb je deze rol al. Dat betekent dat je, samen met de andere bestuursleden, de taak hebt om jouw organisatie in goede banen te leiden. Hoe doe je dat? Als je meer wilt weten over de invulling van jouw rol en ervaringen wilt uitwisselen met andere bestuurlijke (aspirant) secretarissen, is deze training iets voor jou.

Tijdens de training word je wegwijs gemaakt in de belangrijkste taken van een secretaris. Hiermee krijg je praktische handvatten om jouw functie als secretaris goed vorm te kunnen geven. Tevens is er veel ruimte voor eigen inbreng en intervisie.

Interesse?
Zou je de training in 2020 willen volgen? Stuur dan een mail met je contactgegevens naar info@bestuurdersacademieapeldoorn.nl. We zetten je op de lijst en benaderen je wanneer de training wordt georganiseerd. Voor deelname vragen we een bijdrage van €15,- p.p.

Nu een vraag?
Heb je nu een specifieke vraag? Laat het vooral weten. We helpen je graag. Mail de vraag naar info@bestuurdersacademieapeldoorn.nl en we proberen binnen 2 werkdagen te reageren.

Wist je dat…
Je als vrijwillig secretaris zeer geliefd en gewild bent? In de vacaturebank van Apeldoorn Pakt Aan wordt vrijwel altijd gezocht naar secretarissen. 

Hoe kun je als bestuur van een sportvereniging beter onderling samenwerken? Hoe kun je de mensen om je heen op een goede manier betrekken? En hoe verdeel je de taken en houd je iedereen gemotiveerd? De workshop ‘4 inzichten voor sportbestuurders’ helpt je antwoord te geven op deze vragen en zo te groeien in je rol als bestuurder.

In de workshop leer je aan de hand van 4 inzichten de juiste focus te houden. Wat zijn de 4 inzichten? Bekijk de video (3:38 min)

Als je je bewust wordt van de samenhang van deze inzichten en ze toepast, kun je je tijd efficiënter inzetten en nog beter de ambities en doelstellingen van de club realiseren.

Tijdens de workshop werk je nauw samen met andere verenigingsbestuurders en leer je van elkaars ervaringen. Herkenbare en dagelijkse situaties komen aan bod: een medebestuurder die zijn afspraken niet nakomt, een collega-bestuurder die overloopt en taken niet uit handen durft te geven, et cetera. Herken je dit? Dan is het volgen van de workshop 4 inzichten voor sportbestuurders dé kans om onder deskundige begeleiding te werken aan je eigen persoonlijke ontwikkeling als sportbestuurder.

Over de trainers
De workshop wordt gegeven door de verenigingsondersteuners in Apeldoorn.

Interesse?
Zou je de training willen volgen? Stuur dan een mail met je contactgegevens naar info@bestuurdersacademieapeldoorn.nl. We zetten je op de lijst en benaderen je wanneer de training wordt georganiseerd.

Nu een vraag?
Heb je nu een specifieke vraag? Laat het vooral weten. We helpen je graag. Mail de vraag naar info@bestuurdersacademieapeldoorn.nl en we proberen binnen 2 werkdagen te reageren.

Specials… zo noemen we avonden die gericht zijn op één thema en we op één avond bij de hand pakken. Met een deskundige uit Apeldoorn of (als het niet anders kan) daarbuiten. Sinds 2017 hebben we de volgende specials georganiseerd:

  • Veilig sport- en beweegklimaat met Nicolette Schipper-van Veldhoven en Arnold Bronkhorst (Hogeschool Windesheim Zwolle)
  • Kascommissie met Gerrit Veeneman (Boon Accountants Belastingadviseurs)
  • Social media met Jeroen Reinders (Reinders Huizen en Hypotheken)
  • AVG met Mañana Hulstein-den Hartog en Priscila Trip (Dommerholt Advocaten)
  • Btw-sportvrijstelling met Mike Raafs (Zeker Fiscaal)
  • Effectief besturen met digitale tools met Dennis Wooning (Omnisportvereniging WSV Apeldoorn)
  • Sociale veiligheid met Gerda Arends (NOC*NSF) i.s.m. werkgroep (On)gewenst gedrag Apeldoorn

Interesse?
Jaarlijks organiseren we twee tot vier specials. Staat er een thema tussen waar je meer over wilt weten en/of zijn er andere thema’s waar je meer over wilt weten? Neem contact met ons op door een mail  te sturen met je vraag en contactgegevens. Dit kan worden verzonden naar info@bestuurdersacademieapeldoorn.nl. We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.

Wist je dat…
De special AVG in 2018 een groot succes was. I.s.m. Dommerholt Advocaten zijn 52 personen geïnformeerd over de nog altijd actuele AVG. Belangrijk voor iedere vereniging en stichting. Wil je je nog eens verdiepen in het onderwerp, kijk dan hier.

De jaarlijkse Inspiratieavond is ons cadeautje voor alle vrijwilligers die in Apeldoorn actief zijn. Niet alleen voor bestuurders dus. We sluiten aan bij een actueel thema en zoeken lokaal of nationaal deskundigen die mensen echt komen inspireren. Met als het even kan interactie en praktische tips, want we willen graag dat je met dat wat je hebt opgestoken de volgende dag aan de slag kunt.

De Inspiratieavonden van de afgelopen 3 jaar hadden de volgende thema’s:

  • Cultuurverandering binnen je vereniging (2017)
  • Verjonging en vernieuwing van het bestuur (2018) m.m.v. Gemeente Apeldoorn
  • De kracht van verenigen (2019) i.s.m. Rabobank Apeldoorn en omgeving, m.m.v. Gemeente Apeldoorn

De Inspiratieavond 2020 zal op 22 april  plaatsvinden en wordt weer georganiseerd i.s.m. Rabobank Apeldoorn e.o. Het thema is in navolging op de Inspiratieavond van 2019: De kracht van besturen. Hou de website in de gaten voor actuele informatie of schijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Alle aanmeldingen verlopen via de website van Apeldoorn Pakt Aan

Laatste Nieuws

Pensioen Anja Kleinendorst

DATUM: 18 september 2020

Na 44 jaar welzijnswerk in Apeldoorn neemt Anja Kleinendorst afscheid van Stimenz. Vanuit haar rol als verenigingsondersteuner heeft ze zich de afgelopen 5 jaar volop ingezet voor de Bestuurdersacademie. Bescheiden vertelt ze: “Ik ben plaatsvervangend trots op de Bestuurdersacademie. Plaatsvervangend omdat het de trainers en de kerngroepleden zijn die de BA vorm en inhoud geven. Geweldig dat er trainers zijn uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven en onderwijs die hun kennis en kunde onbezoldigd willen delen met de vrijwilligers. Als kers op de taart heb ik zelf ook het een en ander van de trainingen geleerd.”

Niet alleen voor de Bestuurdersacademie zette Anja zich in om trainingen en bijeenkomsten te faciliteren, ook voor de Vrijwilligersacademie (soortgelijk, maar dan voor alle vrijwilligers) en voor de Werkgroep Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers die werken met mensen met een beperking. “Deskundigheidsbevordering is belangrijk. Het komt niet alleen ten goede aan de organisatie waar de vrijwilliger actief is maar het is ook een vorm van erkenning van de relevantie van de inzet van de vrijwilliger. Het was voor mij een van de kerntaken waar ik me mee bezig hield.”

We zullen de gedrevenheid, het netwerk en immer goed humeur van Anja zeker gaan missen. En dat ze het werk en activiteiten van de Bestuurdersacademie gaat missen blijkt uit haar eigen woorden: “De inspiratie-avonden waren niet alleen inspirerend voor de deelnemers maar ook voor mij zelf als professional. Daarnaast gaf het de mogelijkheid om veel bestuurders uit diverse sectoren te ontmoeten. Elke vereniging zou gebruik moeten maken voor zijn ontwikkeling als sterke organisatie van de trainingen, workshops en inspiratieavonden van de BA.”

Gekscherend hebben we Anja nog gevraagd om zelf als vrijwilliger betrokken te blijven. Terecht geeft ze aan eerst te gaan leren vervelen alvorens vrijwilligerstaken op te gaan pakken. Ook vanaf deze plek willen we Anja van harte bedanken voor haar inzet en zien haar graag terug bij één van de trainingen of bijeenkomsten.

hulp vc walterbosch bij website bestuurdersacademie

DATUM: 16 september 2020

Het is al even geleden dat deze website is gelanceerd. In januari 2020 om precies te zijn. En dat heeft nooit zo mooi kunnen worden zonder de vrijwillige hulp van scholieren van VC Walterbosch en hun docent Arnold Dubbelman. Zeker in de eindfase heeft Arnold zelf er nog heel wat uurtjes in gestoken. “Het is ook mijn hobby”, zo geeft hij zelf aan. Nou, daar zijn we heel blij mee.

Wij willen ook op deze plek Arnold en de betrokken scholieren heel hartelijk bedanken. Tjeerd heeft dit onlangs fysiek gedaan, met een kleine attentie.

Trainingen in het najaar deels digitaal

DATUM: 14 september 2020

We gaan weer van start met het aanbieden van trainingen. Deels worden deze digitaal aangeboden. Om verenigingen en stichtingen tegemoet te komen bieden we tot nader order de trainingen ook zonder kosten aan.

Bekijk het activiteitenoverzicht voor meer informatie over de trainingen en om je aan te melden voor de trainingen van de Bestuurdersacademie:
– Sponsoring nieuwe stijl
– Vrijwilligersbeleid
– Krachtig Besturen

Naast ons eigen aanbod blijven we ook het (digitale) aanbod van andere partijen onder de aandacht brengen. Zo organiseert NOC*NSF tijdens de Nationale Sportweek (18 t/ 27 september) gratis webinars. Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

logo_bestuurdersacademie

OVER ONS​

Wij zijn Bestuurdersacademie Apeldoorn. En we hebben een missie.

Wij willen Apeldoornse bestuurders van verenigingen en stichtingen graag verder helpen door het aanbieden van trainingen, inspiratieavonden, specials en maatwerk. Bijeenkomsten waar je wat komt halen en wat komt brengen. Want we doen het allemaal samen. Daarnaast willen we Apeldoorners die nog niet zo bekend zijn met besturen inspireren en enthousiast maken! We zijn er namelijk van overtuigd dat besturen buitengewoon leerzaam is. Je ontwikkelt jezelf in vele opzichten. En bovenal: het is ook nog eens leuk!

Zo helpen we bij het versterken van Apeldoornse verenigingen en stichtingen.

Deskundigen uit Apeldoorn e.o. leveren belangeloos hun bijdrage. Zij hebben zowel in het bedrijfsleven als in de publieke sector, beroepshalve en als vrijwilliger, hun sporen verdiend en verzorgen/organiseren de activiteiten.

Kerngroep- en commissieleden

Adèle Reiss

Adèle Reiss, als vrijwilligster actief bij veel burgerinitiatieven in de stad, is sinds november 2017 lid van de kerngroep van de Bestuurdersacademie Apeldoorn. Met een frisse en creatieve blik denkt ze mee over het aanbod, de koers en promotie.

Marja ter Weeme

Tijdens de Proeverij voor vrijwilligerswerk 2017 kwam de Bestuurdersacademie in gesprek met Marja ter Weeme. Als vrijwilliger is zij zeer actief voor de Bestuurdersacademie. Marja maakt deel uit van de werkgroep PR & Communicatie.

Miriam Trommelen

Miriam Trommelen neemt met haar ervaring als trainer, coach en ontwikkelaar een belangrijke positie in binnen de kerngroep als het gaat om het inhoud geven aan het aanbod van de activiteiten. Sinds het najaar van 2019 geeft ze zelf de training Presenteren kun je leren.

Sonja de Vries

Sonja de Vries is bij 's Heeren Loo werkzaam als communicatieadviseur. De kennis en ervaring zet ze in binnen de werkgroep PR & Communicatie om de Bestuurdersacademie op de radar van Apeldoorn te krijgen en te houden.

Tjeerd Lemstra

Tjeerd Lemstra is vanuit zijn rol als verenigingsondersteuner Sport en Welzijn bij Apeldoorn Pakt Aan/Stimenz betrokken bij de Bestuurdersacademie. Tjeerd is actief binnen de werkgroepen PR & Communicatie en Aanbod. Daarnaast geeft hij de workshop 4 inzichten voor sportbestuurders.

Trainers

Frank Hoes

Frank Hoes geeft jaarlijks de training Krachtig Besturen. Frank is trainer, coach en adviseur op het gebied van leiderschap en organisatie-ontwikkeling. Hij krijgt er werkelijk waanzinnig veel energie van wanneer hij beweging bij mensen, groepen en organisaties realiseert. Daarom zet hij zich al 15 jaar in om directeuren, bestuurders en managers in de (semi-) publieke sector te ondersteunen bij hun persoonlijke en zakelijke ontwikkeling.

Jan Kuipers

Jan Kuipers is directeur van de Benelux-tak van FranklinCovey, een internationale trainings- en coachingsorganisatie gespecialiseerd in gedragsverandering. Tevens is hij professioneel trainer op het gebied van leiderschap en auteur van de boeken "Menskracht", "Creëer wind mee" en "De kleine Covey". Jan Kuipers verzorgt de training De rol van de Voorzitter voor de Bestuurdersacademie.

Joost Leferink

In het voorjaar van 2019 heeft Joost Leferink met succes voor de eerste keer de training Sponsoring nieuwe stijl gegeven. Joost is business developer bij Hollander Techniek en heeft vanuit zijn rol een eigentijdse kijk op sponsoring ontwikkeld welke hij graag deelt met de Apeldoornse verenigingen en stichtingen.

Lineke Maat

Lineke Maat heeft als zelfstandig ondernemer en directeur van Taal Doet Meer ruime ervaring met sociaal ondernemerschap, sponsoring en fondswerving. Deze ervaring deelde ze jarenlang tijdens de training Sponsoring & Fondsenwerving met Freek Kamminga en Jan Bello. Sinds 2019 deelt ze haar kennis tijdens de training Sponsoring nieuwe stijl.

Nina Wolfswinkel

Nina Wolfswinkel is als Senior Accountant werkzaam bij Boon Accountants Belastingadviseurs. Vanuit deze rol, maar zeer zeker ook vanuit haar kennis als vrijwilliger bij de vereniging deelt zij haar kennis graag tijdens de training Penningmeester.​

Rianne Burgers

Al jarenlang werkt Rianne Burgers als professional met vrijwilligers bij Atlant Zorggroep. Als Coördinator vrijwilligerswerk draagt ze haar kennis graag over tijdens de training Vrijwilligersbeleid.

Rianne de Wilde

Rianne de Wilde is samen met Nina Wolfswinkel verantwoordelijk voor de training Penningmeester, altijd georganiseerd op het kantoor van werkgever Boon Accountants Belastingadviseurs. Rianne is Registeraccountant/Compliance Officer en heeft tevens ervaring als penningmeester bij haar vereniging.

Tristan Steenmeijer

Tristan Steenmeijer heeft al meerdere malen de training Vrijwilligersbeleid georganiseerd, gezamenlijk met Rianne Burger. Tristan is o.a. Loopbaan en studiekeuze adviseur bij SteenHoeven.

Wim Tamboer

Zo'n 50 (potentiële) secretarissen hebben via de Bestuurdersacademie al gebruik kunnen maken van de kennis en kunde van Wim Tamboer. Wim is zelf secretaris in diverse voetbalorganisaties.

Nieuwsbrief

Zo’n vijf keer per jaar versturen we de nieuwsbrief met informatie over onze activiteiten en achtergronden.

Bekijk hier de meest recente nieuwsbrieven:
09-202002-2020  |  12-2019  |  11-2019  |  07-2019  |  03-2019  |  02-2019  |  10-2018  |  07-2018  

Contact

Bestuurdersacademie Apeldoorn is een initiatief van