Oude nieuwsitems

Proeverij 2019

DATUM: 14 oktober 2019

De Proeverij is de jaarlijkse markt voor vrijwilligerswerk in Apeldoorn. Wij stonden daar niet zozeer om vrijwilligers te werven, maar wel om ons aanbod te delen. En dit jaar met nóg een missie! Bezoekers werd gevraagd aan ons rad van avontuur te draaien. Het nummer waar het rad op uitkwam correspondeerde met een vraag over besturen. Bekijk hier de vragen en antwoorden.

1. Wie is jouw favoriete bestuurder?

 • Iemand die met je meedenkt; samenwerken.
 • Iemand die oprecht open staat voor de mening/inzicht/ervaring van anderen. Zonder verborgen agenda. – Vraag aangepast naar ‘Hoe is jouw favoriete bestuurder?’
 • Politie. – Jongen van 8 jaar.
 • Trump veroorzaakt chaos en het zijn goede mensen die daar tegenop kunnen.

2. Wat zou jij willen doen in een bestuur?

 • Het bestuurlijk proces moderniseren. Sneller, minder vergaderen, meer op afstand.
 • Alle punten die spelen in kaart brengen.
 • Willen voorzitten. Lijnen kunnen uitzetten. Stimuleren van de staf.
 • Samen tot overeenstemming komen.

3. Wie is de bekendste bestuurder van Apeldoorn?

 • De Burgemeester en Arjin Jans (Foenix).
 • Paul Blokhuis, heeft WMO aardig op de kaart gezet.
 • Simon Boon, zeer actief op vele fronten.
 • Burgemeester.

4. Wat kun je bereiken als bestuurder?

 • Een goede bestuurder kan de intrinsieke waarden van een groep naar boven halen. Daarmee bereik je een bezielde groep mensen en een betere wereld.
 • Dat je zorgt dat dingen beter gaan. – Meisje van ongeveer 10 jaar.
 • Voortbestaan en ontwikkelen van de toekomst van een organisatie.
 • Informatie delen.
 • Bijdragen aan dat wat jij belangrijk vindt en persoonlijke groei.

5. Kun je plezier maken als bestuurder?

 • Geen idee. Nooit in een bestuur gezeten.
 • Zeker! Het is altijd leuk om voor een goede zaak te ‘vechten’.
 • Besluiten nemen waar iedereen toch het gevoel bij heeft, dat het de goede kant op gaat. Goede sfeer.

6. Wat heb je er voor jezelf aan om te besturen?

 • Ervaring opdoen. Dienstbaar zijn. Ideeën proberen te verwerkelijken.

7. Welke kwaliteit vind je de belangrijkste voor een bestuurder?

 • Doorzettingsvermogen en interesse in medemens.
 • Humor, positief, kennis, kennis nemen van oprechtheid.

8. Wat houd je tegen om bestuurder te worden?

 • De kwaliteiten die je hebt zo inzetten dat het bedrijf er ook echt wat aan heeft.
 • Al in bestuur voor kerkgenootschap. Behoefte aan training voor secretaris!
 • Tijd, waarbij?, onbekende (taakomvatting), eng (nieuw), verantwoordelijkheid.
 • Al 40 jaar leidinggevende functie gehad. Nu even niet meer. Ben wel secretaris van vereniging.

9. Met wie zou je graag in een bestuur willen zitten?

 • Met jonge en oude mensen die bevlogen zijn om hun vereniging te laten draaien in die er wat werk voor willen doen.
 • Met mannen die zelfverzekerd zijn. Niet arrogant, maar een duidelijk doel hebben.

10. Voor welk belang zou jij in een bestuur willen zitten?

 • Sociaal belang dat interactie tussen bevolkingsgroepen vergroot.
 • Algemeen belang van de organisatie nu en in de toekomst. Versterken en uitbreiden als het kan.
 • Gemeenschappelijk belang voor cultuur. Overdracht van kennis.
 • Mensen laten genieten in de natuur.

11. Hoe leuk is het denk je om invloed te kunnen uitoefenen als bestuurder?

 • Heel leuk en zinvol.
 • Ik weet niet of ’t zo leuk is. Maar nodig/van belang wel. De kunst/uitdaging op welke manier je dit doet.
 • Leider.
 • Het geeft voor jezelf en de organisatie meerwaarde als het doel wordt bereikt.
 • Je kunt je eigen kwaliteiten en inzichten kwijt; samen met anderen het beste resultaat neerzetten.
 • Geeft voldoening!

12. Is besturen nog van deze tijd? Zo nee, wat is dan het alternatief?

 • Ja, met structuur en begrenzing weten mensen wat ze kunnen doen en vinden dat nog leuk ook.
 • Helpt als er iets mis gaat in de club. Of ideeën bedenken. Zorgen dat mensen netjes spelen. – Meisje van ongeveer 12 jaar.
 • Ja, zelfs een gezin kan niet zonder besturing.

Terugblik inspiratieavond 'De kracht van verenigen'

Datum: 15 april 2019

Vertegenwoordigers van verenigingen en stichtingen kwamen vorige week samen om na te denken over ‘De kracht van verenigen’. Het instituut vereniging blijft ook bij nieuwe generaties wel bestaan, maar gaat het wel op zijn eigen manier doen. Het is nu tijd om hiervoor stappen te zetten.

Op 15 april werden 90 bestuurders van verenigingen en stichtingen in het tijdelijke Stadhuis van de gemeente Apeldoorn uitgedaagd om zich zowel naar binnen áls naar buiten toe meer te gaan verenigen. Berend Rubingh, verandermanager, initiatiefnemer van Back2Basics en deskundige als het gaat om verenigen, inspireerde de deelnemers op het gebied van modern besturen. Bestuurdersacademie Apeldoorn (een initiatief van Apeldoorn Pakt Aan en Sportraad Apeldoorn) en Rabobank Apeldoorn en omgeving namen het initiatief tot deze avond.

Berend Rubingh heeft zich, naar eigen zeggen, de afgelopen jaren bekwaamd in een nieuw vakgebied: verenigkunde. In een tijd van toenemende online en digitale communicatie verdienen de vereniging als organisatie en het verenigingsproces, extra aandacht. Maar het is er niet makkelijker op geworden. “Misschien moet het verenigingsproces wel opnieuw uitgevonden worden”, stelt Rubingh. “Jongeren zijn daarbij essentieel!”, betoogde hij. “We moeten de jeugd betrekken, het moet op termijn hun club worden. Het instituut vereniging blijft ook bij nieuwe generaties wel bestaan, want verenigen, verbinden zit nu eenmaal in de mens. Maar de nieuwe generatie gaat het wel op zijn eigen manier doen.” “De clubcultuur is hierbij cruciaal en moet worden doorgegeven aan de nieuwe generatie”. In het algemeen moeten verenigingen terug naar de basis om in deze tijd degelijk beleid uit te stippelen. Vragen als ‘wie zijn we?’ en ‘wat willen we bereiken?’ staan daarbij centraal. Berend stelt dat goed georganiseerde verenigingen reflectief zijn op het eigen functioneren. Bij deze ‘lerende vereniging’, zoals hij ze noemt, heerst een positieve cultuur. Dat begint met de vraag, wat gaat er allemaal goed? “Haal de kracht uit je eigen vereniging om een duurzame vereniging te zijn.” Berend sloot de avond af met 5 tips: wees duidelijk, creëer moments of impact, realiseer persoonlijk contact, wees positief en zorg voor binding. Tijdens de dialoogsessies spraken de verenigingen over wat er goed gaat binnen hun club en waar ze écht trots op zijn. Ook werd gevraagd waarmee ze aan de slag willen en waarbij ze kennis of hulp kunnen gebruiken. Dit leverde mooie inzichten op van de krachten én uitdagingen binnen het verenigingsleven in de regio Apeldoorn. Voldoende aanleiding voor kennisdeling tussen de clubs en de aanwezige partijen in de toekomst.

Rubingh bracht vorig jaar het boek ‘Back2Basics: de kracht van verenigen’ uit, waarin zijn verenigkunde en zijn theorieën over verenigen in de huidige tijd aan de orde komen.

Activiteitenkalender 2019: Bestuurdersacademie, verenigingsondersteuners Sport en Rabobank Apeldoorn en omgeving
Wil je meer weten en/of aan activiteiten deelnemen om je (als bestuurder) verder te ontwikkelen voor je vereniging? Kijk dan eens op de website van Bestuurdersacademie Apeldoorn en meld je aan voor de nieuwsbrief. Voor trainingen, specials en maatwerk. De eerstvolgende activiteit is de special ‘Effectief besturen met digitale tools’. Dennis Wooning van Omnisportvereniging WSV neemt je mee in deze bestuurlijke vernieuwingsslag.

Daarnaast bieden de verenigingsondersteuners Sport in Apeldoorn (Bas Löverink en Tjeerd Lemstra) begeleiding aan waarbij zij gebruik maken van creatieve en interactieve tools. Veel thema’s die in het verhaal van Berend en tijdens de dialoogsessies naar voren kwamen sluiten hierop aan, zoals de 4 inzichten voor bestuurders, gastvrijheid en vrijwilligersbeleid. Heb je interesse, neem dan contact op met Tjeerd Lemstra, t.lemstra@Stimenz.nl, 06 – 50 45 83 65.

In het najaar organiseert Rabobank de RaboClubSupport (voormalige Rabo Clubkas Campagne). Hiermee steunt Rabobank Apeldoorn en omgeving verenigingen en stichtingen. Tijdens de RaboClubSupport verdelen ze een bedrag onder de clubs die klant zijn. Niet de bank zelf, maar de leden verdelen dit budget. Is uw verenigingen of stichting al klant? Wanneer u lid bent van Rabobank Apeldoorn en omgeving mag u meestemmen bij de RaboClubSuport. Nog geen lid en straks graag stemmen? U kunt uw lidmaatschap nu al aanvragen via www.rabobank.nl/apeldoorn.

Via het Donatiefonds steunt Rabobank eenmalige lokale projecten die de sociale, maatschappelijke, culturele en economische werk- en leefomgeving verbeteren en waarvan inwoners van de regio Apeldoorn langdurig kunnen profiteren. Zo wil Rabobank bijdragen aan het verbeteren van de welvaart en het welzijn in Apeldoorn en omgeving. Heeft u een project waarvoor u een bijdrage goed kunt gebruiken? Kijk op www.rabobank.nl/apeldoorn voor de voorwaarden en sluitingsdata voor het indienen van uw aanvraag.

de kampioenen van Nederland

DATUM: 17 december 2018

Maandag 17 december hebben we als Bestuurdersacademie Apeldoorn Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot mogen ontvangen voor een werkbezoek. De Bestuurdersacademie ondersteunt (potentiële) bestuurders al sinds 2011 door trainingen en informatiebijeenkomsten op maat aan te bieden met het unieke concept dat de lokale trainers/deskundigen belangeloos hun bijdrage leveren. Daarnaast leren de deelnemers veel van elkaar, waar kennisuitwisseling en onderlinge samenwerking ontstaat.

Hanke Bruins Slot gaf aan dat wat haar betreft vrijwilligers de kampioenen van Nederland zijn en ze hen graag zoveel mogelijk wil ontzorgen. Toekomstbestendige verenigingen zijn het grote doel. De wijze van lokale kennisdeling zoals dat in Apeldoorn gebeurt is daar een inspirerend middel voor.

Inspiratieavond 2018

DATUM: 1 maart 2018

We kijken terug op een geslaagde Inspiratieavond, welke op 21 februari in het Stadhuis werd georganiseerd. Na een opening van wethouder Ben Bloem ging spreker/trainer Frank Hoes in op bestuurlijke vernieuwing: “Stap uit de macht van de gewoonte”. Na zijn motiverende woorden met actieve inhoud gingen de deelnemers uiteen om in vijf verschillende workshops geïnspireerd te raken:

 • Digitalisering
 • Jong bestuurders scouten
 • In gesprek met jongeren
 • Creatief denken
 • In gesprek met een jonge politicus

De gehele avond was RTV Apeldoorn aanwezig en maakte de volgende reportage.